Kontakt

METAL-FACH Sp. z o.o.
16-100 Sokółka, ul. Kresowa 62
tel.: +48 85 711 98 44
fax: +48 85 711 07 89

NIP: 545-16-50-398
REGON 052141473

Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000140580
Kapitał zakładowy 530 000,00 złotych


Dział handlowy Nova
Bogdan Parchanowicz
tel. +48 695 700 768
e-mail: b.parchanowicz@metalfach.com.pl
woj. podlaskie


DYSTRYBUTOR

Super Trailer

Kraków, ul. Chodkiewicza 5

Kamil Cimoch

nr tel. 696996928

Rejon województw: lubelskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie